کارگاههای اموزشی

دوره های جدید کارگاههای اموزشی کوتاه مدت (یکروزه) و بلند مدت درزمینه ایمنی لیزر،حکاکی و برش لیزری؛ تارنوری، نرم افزارهای طراحی اپتیکی ، اپتی سیستم، با تخفیف ویژه دانشجویی آغاز شد. در پایان تمام دوره ها مدرک معتبر قابل ترجمه از دانشگاه ازاد اسلامی و تائیدیه معتبر فنی و حرفه ای اعطا می گردد.

New Image

zemax copy

en2

opti copy
شروع ثبت نام دوره های جدید: ۲۰ بهمن ماه

مکان ثبت نام حضوری: مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)
تلفن تماس:
۰۳۱۳۶۷۳۴۶۴۸-۰۹۱۳۴۰۸۳۰۲۳-۰۹۱۳۰۸۷۸۹۹۲-( داخلی یک)۰۳۱۳۵۳۵۴۰۶۲
Email:laserasa.co@gmail.com