لیزر بیوفوتونیک نور تراپی

سامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS)

معجزه ی نور سامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS) سامانه ایست شامل ناحیه گسترده ای از طیف الکترومغناطیسی، ویژه مراکز بهداشتی، درمانی و زیبایی که می‌تواند زیبایی و سلامت پوست و موی شما را بهبود بخشد. کاربردیترین ویژگی های این سامانه عبارت اند از: جوان سازی پوست افزایش خونرسانی بهبود زخم درمان جوش درمان زردی نوزاد بهبود سوخت و اطلاعت بیشتر دربارهسامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS)[…]

نمایشگر شفاف لیزر آسا

نمایشگر هولوگرافیک سه وجهی

نمایشگرهای هولوگرافیک شفاف: چرا نمایشگرهای هولوگرافیک؟؟  تصاویر هولوگرافیک به قدری خیره کننده هستند که مخاطب نمی‌تواند از آن چشم بردارد و ما به عنوان جادوی هولوگرافیک از آن یاد می‌کنیم… شما هر محتوایی را ز معرفی محصولات خود تا معرفی مکان های گردشگری و محتوای علمی  به نسبت نیاز خود می‌توانید از ما بخواهید و اطلاعت بیشتر دربارهنمایشگر هولوگرافیک سه وجهی[…]