تصویر میز و اتاق کار آشفته اینشتین

این عکس در سال ۱۹۵۵ توسط رالف مورس گرفته شد، که بسیار معروف است و از سوی دیگر برای شماری از ماها دست‌آویزی برای گریز از مرتب کردن اتاق‌هایمان است