لیزر بیوفوتونیک نور تراپی

سامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS)

معجزه ی نور سامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS) سامانه ایست شامل ناحیه گسترده ای از طیف الکترومغناطیسی، ویژه مراکز بهداشتی، درمانی و زیبایی که می‌تواند زیبایی و سلامت پوست و موی شما را بهبود بخشد. کاربردیترین ویژگی های این سامانه عبارت اند از: جوان سازی پوست افزایش خونرسانی بهبود زخم درمان جوش درمان زردی نوزاد بهبود سوخت و اطلاعت بیشتر دربارهسامانه بیوفوتونیک پزشکی(MBS)[…]